Inschrijving Liga Kampioenschap 2018 - 2019

Dit jaar gaan de West-Vlaamse schaakkampioenschappen 2018-2019 door in het lokaal van de Koninklijke Ieperse Schaakkring "KISK",
St-Maartenskring,  Lange Meersstraat 26,  8900 Ieper
Let op: Uiterste datum van inschrijving: Woensdag 10 oktober 2018! 
Voor het ogenblik reeds 45 inschrijvingen!
De inschrijvingen voor deze kampioenschappen zijn afgesloten
 
 

 
Eventueel invullen, ik kan niet spelen op datum van: dd/mm/jjjj - Ik zal mijn partij spelen op:dd/mm/jjjj
Alle data waarop de ronden doorgaan vind je hier onder.
Zoals steeds starten de ronden op zondag stipt om 14.00. --
Toernooileiding: Clevers Marc e-mail: clevers.marc@skynet.be
Enkele gewijzigde regels van het Toernooireglement. Zie ook: Toernooireglement Ligakampioenschappen 2018 -2019
De RvB. van de liga West-Vlaanderen heeft in haar vergadering van 8 juni 2017 en tevens ook naar aanleiding van een enquête onder de deelnemers, enkele wijzigingen aan het individueel ligawedstrijdreglement aangebracht.
• Deze die om de één of andere reden uitstellen en hun tegenstander hebben verwittigd, zullen geen bijkomende vergoeding moeten betalen.
• Forfaits zullen strenger behandeld worden dan nu het geval is. Indien de wedstrijdleider oordeelt dat het voor deze deelnemer hier geen duidelijke overmacht was, verliest die speler niet alleen zijn partij, maar ook zijn inschrijvingsrecht, de volledige waarborg en vervalt ook ieder recht op een eventuele prijs. Eveneens kan die speler van verdere deelname aan de lopende ligakampioenschappen uitgesloten worden.
• Er wordt zowel nationaal als Fide-eloverwerking aangevraagd.
De reeksen verdeeld volgens elo, (normaal eerst Fide, dan nationaal) kunnen (afhankelijk van het aantal deelnemers), beperkt worden tot 3 reeksen ( A, B, C, )
De reeksen A en B spelen een round-robin, de C een Zwitsers systeem.
Data en locatie ligakampioenschappen 2018 - 2019 Koninklijke Ieperse Schaakkring .
Ronde 1 zon, 14/10/2018 - 14:00 -
Ronde 2 zon, 25/11/2018 - 14:00 -
Ronde 3 zon, 16/12/2018 - 14:00 -
Ronde 4 zon, 20/01/2019 - 14:00 -
Ronde 5 zon, 17/02/2019 - 14:00 -
Ronde 6 zon, 24/03/2019 - 14:00 -
Ronde 7 zon, 19/05/2019 - 14:00 -
10 + 9 =
Los deze eenvoudige rekenoefening op en voer het resultaat in. Bijvoorbeeld: voor 1+3, voer 4 in.