Schaakliga West-Vlaanderen - Individuele Ligakampioenschappen 2017-2018

Dit jaar gaan de West-Vlaamse liga schaakkampioenschappen 2017-2018 door in het lokaal van de schaakkring "Dolle Torre" die ook het lokaal is van de Kon. Brugse Schaakkring, Sint-Pieterskerklaan 58, te 8000 Brugge.
Let op: Uiterste datum van inschrijving: Woensdag 11 oktober 2017! 
MC
Alle data waarop de ronden doorgaan vind je hier onder. Zoals steeds starten de ronden op zondag stipt om 14.00.
   --  Inschrijving - met vermelding van stamnummer en elorating naar:
                             bij voorkeur via een klik op het woord " inschrijvingsformulier "  
                             Clevers Marc
                             e-mail: clevers.marc@skynet.be
                             Maarten Passchijn
                             e-mail: mppasschijn@hotmail.com
  –  Toernooireglement.

De RvB. van de liga West-Vlaanderen heeft in haar vergadering van 8 juni 2017 en tevens ook naar aanleiding van een enquête onder de deelnemers, van dit en vorig jaar, enkele wijzigingen aan het individueel ligawedstrijdreglement aangebracht.

  • Deze die om de één of andere reden uitstellen en hun tegenstander hebben verwittigd, zullen geen bijkomende vergoeding moeten betalen.
  • Forfaits zullen strenger behandeld worden dan nu het geval is. Indien de wedstrijdleider oordeelt dat het voor deze deelnemer hier geen duidelijke overmacht was, verliest die speler niet alleen zijn partij,  maar ook zijn inschrijvingsrecht, de volledige waarborg en vervalt ook ieder recht op een eventuele prijs.  Eveneens wordt die speler van verdere deelname aan de lopende ligakampioenschappen uitgesloten.
  • Er wordt zowel nationaal als Fide-eloverwerking aangevraagd.

De reeksen verdeeld volgens elo, (normaal eerst Fide, dan nationaal)  zullen beperkt worden tot 3 afdelingen ( A, B, C, )

De reeksen A en B spelen een round-robin, de C een Zwitsers systeem.

  
Data en locatie ligakampioenschappen 2017 - 2018 .
Schaakkring Dolle Torre,  Sint-Pieterskerklaan 58, te 8000 Brugge.
 
Ronde 1 zon, 15/10/2017 - 14:00 -
Ronde 2 zon, 12/11/2017 - 14:00 -
Ronde 3 zon, 26/11/2017 - 14:00 -
Ronde 4 zon, 14/01/2018 - 14:00 -
Ronde 5 zon, 11/02/2018 - 14:00 -
Ronde 6 zon, 18/03/2018 - 14:00 -
Ronde 7 zon, 15/04/2018 - 14:00 -
MC