Abonneren op Voorpagina-feed

NIEUWE FIDE REGELS VOOR DE SCHAAKSPORT

De belangrijkste wijziging voor de clubs, de liga’s, de federaties en zelfs de Belgische Bond bestaat er in dat indien een partij voor FIDE-rating wordt verwerkt, deze volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel dient gespeeld te worden. Daarnaast wordt er aangeraden dat partijen die niet voor FIDE-rating verwerkt worden, ook volgens de FIDE-Regels voor het Schaakspel dienen gespeeld te worden. Ik raad alle instanties (gaande van clubs tot de Belgische Bond) aan om voor de toernooien waar de partijen niet ingediend worden voor FIDE-ratingverwerking, een speciaal toernooireglement op te stellen enerzijds met artikels waarvoor in het FIDE-reglement staat dat deze mogen afwijken in een toernooireglement en anderzijds met artikels die afwijken van het FIDE-reglement.
Eerst kijken we naar de wijzigingen in de regels voor de normale partijen. Vervolgens die voor rapid en tenslotte voor snelschaak.
Vertaling uit het Engels door IA. Luc Cornet.

WINNEND VOORSTEL IN VERBAND MET DE VERBANNING VAN DE GSM BIJ BELGISCHE KAMPIOENSCHAPPEN

Winnend voorstel na stemming in de KBSB

2d. Conform artikel 11.3.b van de FIDE-regels voor het Schaakspel mag een speler tijdens zijn partij geen mobiele telefoon of ander elektronisch communicatiemiddel hebben in het spelersgebied. Als vastgesteld wordt dat hij tijdens zijn partij toch zo’n toestel het spelersgebied heeft binnengebracht, dan verliest hij de partij en zijn tegenstander wint.

Buitengewone Algemene Vergadering KBSB op 2 augustus 2014 om 18:00 uur te Roux (Charleroi)

Agenda
 
1. Inleiding voorzitter. (5')
De voorzitter vraagt de aanwezigheid van zoveel mogelijk clubs ten einde een goede beslissing te kunnen nemen
2. Algemene voorbereiding (5')
2a. Aanduiding stemopnemers.
2b. Registratie van de stemgerechtigden.
Het aantal stemmen is bepaald door het ledenaantal op 15 september 2013*.
Aanmelding is verplicht vóór 18:00
2c. Bepalen rechtsgeldigheid van de AV
2d. Goedkeuring van de dagorde.
Beslissing over de toevoeging van het punt 6 van de dagorde. Dit zijn punten die niet tijdig in de agenda zijn opgenomen volgens de statuten wegens niet tijdig ontvangen.

Belgische Jeugdkampioenschappen schaken 2014 van 13 tot en met 19 april in de Floréal club Blankenberge

Geachte Voorzitter, Secretaris, Clubverantwoordelijke en Leden Liga West-Vlaanderen,

Open brief aan de West-Vlaamse schaakclubs.
De liga West-Vlaanderen heeft nu reeds 45 jaar de belangen van al haar clubs maar ook het schaken in het algemeen steeds op de eerste plaats gesteld, zowel naar de Vlaamse federatie als naar de Belgische bond toe.
Het hoeft geen betoog dat de belangen van de West-Vlaamse clubs niet altijd strookten, zeker op financieel gebied, met de belangen van de Vlaamse schaakfederatie en de Belgische schaakbond.

Sven Magnus Carlsen wordt wereldkampioen in Chennai (Indië)

Sven Magnus Øen Carlsen (Tønsberg, 30 november 1990) is een Noorse schaker en is de huidige wereldkampioen. Hij drong reeds op jonge leeftijd door tot de wereldtop en wordt beschouwd als één van de sterkste schakers ooit. Hij werd op zijn dertiende grootmeester. Op 1 januari 2010 werd Carlsen de jongste schaker die ooit de FIDE-ratinglijst aanvoerde. In januari 2013 bereikte Carlsen een rating van 2861 en verbrak daarmee het record van Garri Kasparov.
Carlsen won het kandidatentoernooi in Londen van 2013. In de tweekamp tegen de regerend wereldkampioen Viswanathan Anand (zie Wereldkampioenschap schaken 2013) in november in Chennai versloeg hij Anand, de rees 6 jaar onbetwistbare wereldkampioen met 6½-3½, waardoor hij de op één na jongste wereldkampioen ooit werd. Alleen Kasparov was jonger.

Pagina's