Algemene Vergadering Liga West-Vlaanderen vzw.

                    

Uitnodiging voor de Algemene Statutaire vergadering van de VZW
Schaak Liga West-Vlaanderen op zaterdag 05 Oktober 2019
in Knokke“ om 14u00
Adres : Sportcentrum Laguna, Krommedijk 32 – Knokke.

Agenda:

1. Inleiding door de Voorzitter.

2. Goedkeuring verslag AV van 06 Oktober 2018 te Oostkamp  (Verslag in bijlage)

3. Verslag secretaris.

4. Verslag tornooi en wedstrijdleiding

5. Verslag jeugdleiding en schoolschaakverantwoordelijke

7. Verslag Penningmeester

  . Balans 2019 

  . Budget - Resultaatrekening 2018-2019  

  . Ontwerpbudget 2019-2020

8. Verslag commissarissen voor het werkjaar 2018-2019

9. Na advies van de commissarissen,  ontlasting RvB door de AV

voor het werkjaar 2018-2019.

10. Lidgelden 2019 : (14 € KBSB ) rechtstreeks over te schrijven naar de KBSB.

4 euro € VSF + 10 € Liga over te schrijven naar de rekening van de liga. = 14 €.

11. Evaluatie Ledenaantal

12. Verkiezing van 2 rekeningtoezichters voor het werkjaar 2019-2020

13. Verkiezing bestuursleden

14. Plaatsbepaling en datum volgende Liga AV tussen september en eind oktober 2020    

15. Allerlei/Varia.

Vraag Ieper: En graag volgende punten ook op de agenda te plaatsen : 

- aankoop project klokken bij de FIDE : status aub ( dateert van 2 jaar geleden)

- data Liga kampioenschappen 2020-2021.

Wanneer bekend ? ( in het kader van een eventuele Ieperse kandidatuur) 

Antwoord: Uw eerste punt Fide. Door de wisseling van Fide Voorzitter!

De president van Azerbeidzjan met de Russische minister voor drugs en amfetamines

 vond die laatste dat de FIDE te weinig geld had, waardoor het voorstel van tussenkomst verticaal  geklasseerd werd.

Wat de ligakampioenschappen betreft moeten we eerst uitkijken op welke zondagen de NIC plaats heeft.

Zodra we dat weten kunnen we de datums voor de ligakampioenschappen bepalen.

Vraag: Brugge (KBSK)

  • > Vorige Liga Interclub 2018-2019 moest KBSK 4 maal op verplaatsing spelen en hadden wij maar één thuis match. Graag uitleg over hoe dit mogelijk was.
  • > Graag de volledige kalender van de Liga Interclub 2019 – 2020 al van bij de start bekend maken.
  • > KBSK vraagt dat de resultaten en paringen  ook online op de KBSB-website (met paringsprogramma SWAR) of op chess-results.com (met paringsprogramma SwissManager) worden gezet.  Tot nu toe stonden resultaten en paringen op de website van de Liga. Deze zijn echter qua presentatie en informatie bedenkelijk en niet meer van deze tijd.

>>> Enkel de voorzitter of de secretaris van een aangesloten schaakclub of een gemandateerde van beide hebben stemrecht op deze vergadering.

>>> Bijkomende agendapunten of kandidaturen voor de raad van beheer  dienen ten laatste op 23/09/19 doorgestuurd te worden naar de voorzitter  clevers.marc@skynet.be

 en met de secretaris Bart.Denduyver@telenet.be in cc.

                                                                             Voor de Liga West-Vlaanderen,

                                   De Voorzitter,                                De secretaris,

                                         Marc Clevers,                                 Bart Denduyver