WEST-VLAANDEREN

1. Organisatie

1.1. Jaarlijks richt de West-Vlaamse liga het individueel jeugdkampioenschap van West-Vlaanderen in, bij voorkeur in het weekend van de herfstvakantie als er geen, interclub wordt gespeeld, bestaande uit zes gesloten hoofdgroepen voor de zeven erkende leeftijdscategorieën. Voor dit jaar gaan de liga jeugdkampioenschappen 2022 door op zaterdag 15 oktober 2021  (-8 en -10) en zaterdag 15 en zondag 16 oktober 2020 (-12, -14, -16, -18 en -20). De inrichting van dit kampioenschap kan worden toegewezen aan een kring op basis van de ontvangen kandidaturen.

Voor dit jaar wordt dit:
School Stamina
Daverlostraat 132
8310 Brugge

Info en inschrijving:
Per mail naar glenn [DOT] dayer [AT] skynet [DOT] be
Telefonisch naar Glenn Dayer GSM 0496 02 55 01

 

1.2. De indeling van de spelers gebeurt op basis van de leeftijd bij het begin van het lopende jaar:

-20 jaar  (junioren)       
-18 jaar  (junioren)       
-16 jaar  (scholieren)   
-14 jaar  (kadetten)
-12 jaar  (miniemen)
-10 jaar  (pionnen)
-08 jaar  (pupillen)

In een hogere leeftijdscategorie spelen is toegestaan.

1.3 Het kampioenschap omvat in principe voor de categorieën -12, -14, -16, -18 en -20 zeven partijen van 50 min met 10 sec increment vanaf zet 1, gespreid over twee dagen. Voor de andere categorieën omvat het kampioenschap zeven ronden van 25 minuten per speler en per partij over één dag (zaterdag).

1.4. De modaliteiten van de organisatie (plaats, data...) worden minstens drie maanden vooraf bekend gemaakt.

2. Deelnemers.

2.1. De categorieën -20 jaar en -18 jaar spelen in een reeks.

2.2. Categorieën kunnen met andere categorieën samengevoegd worden indien in een bepaalde categorie niet genoeg spelers zijn.

2.3. De afgevaardigde spelers dienen woonachtig te zijn in België en aangesloten te zijn aan de Belgische schaakbond en de club die hen afvaardigt. Oogluikend wordt toegestaan dat deelnemers tot max. 10 jaar nog geen lid zijn van de liga en VSF.
Indien ze een selectie behalen voor het Vlaams kampioenschap zullen zij zich dienen aan te sluiten.

2.4. De kampioenen (jongen/meisje) van elke categorie en de zes beste van elke categorie zijn gerechtigd deel te nemen aan het Vlaams kampioenschap in dezelfde categorie.

2.5. De deelname aan het kampioenschap bedraagt 7 euro.

2.6. Indien een jeugdspeler tijdens de selectiewedstrijden van zijn liga, door de KBSB uitgezonden wordt naar een buitenlands tornooi, krijgt deze speler een vrijplaats voor deelname aan het jeugdkampioenschap van Vlaanderen.

2.7. Een jeugdspeler kan een vrijplaats toegekend krijgen van het Liga bestuur bij uitzonderlijke omstandigheden

2.8. Laureaat (Laureate) van West-Vlaanderen: is deze met het beste resultaat in zijn (haar)reeks. Bij gelijkheid in dezelfde reeks, gelden de scheidingssystemen van 3.2.

3. Tornooireglement.

3.1. De categorieën -20, -18, -16, -14 en -12 spelen zeven partijen op twee dagen. De categorieën -8 en -10 jaar spelen op één dag zeven partijen van 25 min volgens de geldende versie van het Zwitsers systeem.

3.2. Volgende scheidingssystemen zijn van toepassing:
1. Median-Bucholtz; - 2. Kashdan; 3. Sonnenborg-Berger; 4. Onderling resultaat; 5. Voortschrijding; 6. Lot

3.3. Het beste meisje (jongen) in elke categorie is voor één jaar meisjeskampioen (jongenskampioen) van West-Vlaanderen voor die categorie. De kampioen —20 jaar is de speler (speelster) die eerst eindigt in de reeks (-18/-20 jaar). De kampioen —18 jaar is de eerstvolgende speler (speelster) die voldoet aan de voorwaarden van deze categorie.
De kampioenen van de categorieën die samengevoegd werden zijn de eerst gerangschikte spelers die voldoen aan de voorwaarden van hun categorie.

3.4. De partijen worden niet verwerkt in het nationaal ELO - klassement.

3.5. Een speler die minder dan de helft van het vooropgesteld aantal partijen speelt wordt niet in de einduitslag opgenomen.

4. Wedstrijdreglement.

4.1. De FIDE-regels, met inbegrip van de FIDE-regels voor Quick-Play-Finish-partijen zijn van toepassing in hun laatst verspreide versie met uitzondering van artikel 6.7 b. De tijd waarop men te laat kan komen wordt evenwel beperkt tot de helft van de voorziene tijd speeltijd per speler.

4.2. Het tempo van de partijen bedraagt voor de categorieën -8, -10, vijfentwintig minuten per partij en per speler Quick-Play-Finish. De -12, -14, -16, -18 en -20 jaar bedraagt 50 minuten per speler en per partij Quick-Play-Finish.

4.3. De organisator (Liga WVL.) duidt een hoofdwedstrijdleider en eventueel hulpwedstrijdleiders aan, erkend door KBSB en VSF, die de leiding tijdens de partijen zal/zullen uitoefenen. De organisator duidt ook een toernooileider aan die de leiding van het toernooi zal waarnemen. Deze twee functies mogen door dezelfde persoon worden uitgeoefend.

4.4. In alle gebouwen geldt, waar het schaken doorgaat een totaal rookverbod voor iedereen.

5. Diversen.

5.1. Dit reglement kan door lokale omstandigheden jaarlijks aangevuld met een lokaal supplement. (Zie punt 6.)

5.2. In alle onvoorziene omstandigheden beslist de wedstrijdleider naar de geest van het reglement.

5.3. Klachten tegen toernooileiding, wedstrijdleiding of organisatie.
Voor de aanvang van het toernooi wordt door de wedstrijdleider een commissie samengesteld waarin de voorzitter van de kring waar het kampioenschap doorgaat, of zijn afgevaardigde, twee spelers uit de oudste deelnemende categorie en 2 of 3 personen bij voorkeur wedstrijdleiders, die geen deel uit maken van de organisatie noch er een taak verrichten zetelen. Om ontvankelijk te zijn moet de vermoedelijke benadeelde speler ten laatste 15 minuten na het voorval een klacht bij de commissie neergelegd hebben. Tegen de beslissing van die commissie is geen beroep meer mogelijk.

6. Supplement.

6.1. Om aanspraak te kunnen maken op zijn prijs moet de speler persoonlijk aanwezig zijn tijdens de prijsuitreiking en moet hij of zij persoonlijk zijn of haar prijs komen afhalen.
Uitzonderingen op die regel kunnen enkel met toestemming van de hoofdwedstrijdleider en de voorzitter of de afgevaardigde van de kring waar de ligakampioenschappen plaats hebben.

Aanvullend reglement Covid-19 maatregelen

 • Het schaaktoernooi wordt georganiseerd als een evenement binnen met een zittend publiek.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in de -12 -14 -16 -18 en -20.
 • Respecteer altijd de 1,5 meter afstand.
 • Op de plaatsen waar er aangeschoven wordt (bar, toiletten), dient er gewacht te worden op een 1.5 meter afstand.
 • Rondlopen is niet toegelaten. Enkel drank of eten halen in de bar of naar het toilet gaan is toegestaan.
 • Roken is niet toegelaten.
 • Het verlaten van de speelzaal om buiten te roken of de benen te strekken is eveneens niet toegestaan.
 • Ontsmet vaak uw handen, er zal voldoende ontsmettingsgel voorzien zijn in alle ruimtes.
 • Wie in de 5 dagen voor het toernooi of tijdens het toernooi ziekteverschijnselen vertoonde of vertoont, dient thuis te blijven om anderen niet in gevaar te brengen.
 • Wie tijdens of vlak na het toernooi positief test op Covid-19, verwittigt onmiddellijk de organisatoren van het toernooi: glenn [DOT] dayer [AT] skynet [DOT] be of +32 496 025501.
 • Personen die tot een risicogroep behoren mogen op 2 borden spelen: een bord voor zichzelf en een bord voor de tegenstander. Deze personen dienen zich vooraf te melden bij glenn [DOT] dayer [AT] skynet [DOT] be. Zij en hun tegenstanders zullen vervolgens spelen volgens het blinden-principe: elke gespeelde zet aan elkaar mondeling doorgeven.

Aanmelden voor het toernooi

Zoals op elk schaaktoernooi dient u vlak voor de start nog eens uw deelname te bevestigen.
Dat doet u door op de dag voor het tornooi tussen 20u en 22u een sms of een WhatsApp-bericht te sturen naar +32 496 025501 met vermelding van de namen van de spelers die u wilt aanmelden.

Aan de start van de partij

Er mag geen hand gegeven worden. Een vuistje, elleboog of een kleine buiging naar elkaar is een mooi teken van respect.

Tijdens de partij

Eten aan het bord is niet toegestaan. De enige zone waar eten is toegelaten, is de wachtruimte in de bar.

Aan het einde van de partij

Het is verboden om een hand te geven.
Zet de stukken terug in de beginpositie.
Wacht tot de scheidsrechter de uitslag komt noteren.
Verlaat de tornooizaal.

Na de partij

Kinderen die moeten wachten op een begeleider die hen komt ophalen, mogen dat zittend doen in de wachtzone aan de bar.
Bij de prijsuitreiking.
Wacht geduldig uw beurt af en respecteer altijd de 1,5 meter afstand.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.