De Liga West-Vlaanderen hierna organisator genoemd richt ieder jaar een schoolschaakkampioenschap in, dit jaar zaterdag 20 november 2021.

Art. 1. Deelname

Elke West-Vlaamse school is gerechtigd om één of meerdere ploegen in te schrijven voor dit kampioenschap.
De organisator kan bij de uitnodiging een maximum aantal ploegen vermelden.
De deelname aan dit kampioenschap impliceert dat dit reglement door de deelnemer aanvaardt wordt.

Art. 2. Samenstelling ploegen

2.1 Basis onderwijs

Elke ploeg bestaat uit vier leerlingen van het basisonderwijs van dezelfde West-Vlaamse school. De hoofdwedstrijdleider kan leerlingen uit de kleuterafdeling van dezelfde school toelaten deel te nemen met de ploeg uit het lager onderwijs.
Indien een ploeg bestaat uit alle leerlingen tot maximaal het 3de leerjaar, (mini schoolschakers) vormen die een aparte reeks. Indien niet genoeg ploegen in de reeks "mini schoolschakers" kan die reeks samengevoegd worden met de reeks uit het basisonderwijs.

2.2 Middelbaar onderwijs

Elke ploeg bestaat uit vier leerlingen van het secundair onderwijs van dezelfde West-Vlaamse school. De hoofdwedstrijdleider kan maximum één leerling per ploeg uit het lager onderwijs van die zelfde school ook tot de ploeg(en) van het middelbaar onderwijs toelaten.
Bij de aanmelding bij de hoofdwedstrijdleider of zijn afgevaardigde, dienen de ploegen een officieel schoolattest voor te leggen met de naam en handtekening van de directeur / directrice, waaruit blijkt dat alle leerlingenzijn ingeschreven als leerlingen van één en dezelfde school*. (* een lagere school of kleuterschool met één adres) (* een middelbare school en een basisschool met één adres)

Art. 3. Wedstrijdsysteem

Het wedstrijdsysteem is ploeg tegen ploeg, 9 ronden Zwitsers, tempo: 15 minuten QPF.

Art. 4. Enkele aanvullende artikelen:

Het Fide reglement QPF (Quick Play Finish is van toepassing)

Aanvullende artikelen:
- Iedere speler dient al zijn zetten uit te voeren binnen de 15 minuten op zijn klok.
- Een onregelmatige zet dient onmiddelijk hersteld te worden op de tijd van de speler die de foutieve zet deed. Spelers die opzettelijk misbruik maken van deze regel worden gesanctioneerd: met 2 minuten bijkomende tijd voor de tegenstander en verlies van de partij bij de derde maal.
- Wanneer een speler minder dan 2 minuten meer over heeft op zijn klok en er is een duidelijke remisestelling of zijn tegenstander is er uitsluitend op uit om een voordeel in tijd uit te buiten zonder dat gerechtvaardigd wordt door de stelling op het bord, kan één van de spelers de klok stil zetten en de wedstrijdleider verzoeken om de partij remise te verklaren.
- Indien de wedstrijdleider remise toestaat beëindigd dit de partij onmiddelijk. Indien de wedstrijdleider het verzoek uitstelt, gaat de partij verder, indien mogelijk in het bijzijn van de wedstrijdleider.

De wedstrijdleider kan echter na dat één van de klokken gevallen is, alsnog de remise toekennen.
De wedstrijdleider kan het verzoek afwijzen, indien hij van mening is dat het verzoek niet gerechtvaardigd is.
In dat geval krijgt de tegenstander 2 minuten bij.

Art. 5. Aanmelding en ploegopstelling

Na de aanmelding mag de rangorde van de spelers in de ploeg niet meer veranderd worden. Bij onregelmatige opstelling verliest elke onregelmatig opgestelde speler de partij met forfaitcijfers. Bij de uitwerking hiervan zal de toernooileider er evenwel voor zorgen de ploeg zo weinig mogelijk benadeeld wordt.

Art. 6. Ploegkapitein

Elke ploegkapitein meldt per ronde het volledig ploegresultaat van zijn ploeg (bord per bord) bij de wedstrijdleiding.

Art. 7. Scheidingssysteem

a. Totaal van de matchpunten
b. Bij gelijkheid het totaal van de bordpunten (1, ½, of 0 punten per bord)
c. Bij verdere gelijkheid de onderlinge uitslag ( Enkel indien alle desbetreffende ploegen onderling tegen elkaar gespeeld hebben)
d. Bij verdere gelijkheid toepassing van het SonneBorn scheidingssysteem op de matchpunten
e. Bij verdere gelijkheid toepassing van het Sonneborn scheidingssysteem op de bordpunten
f.  Bij verdere gelijkheid toepassing van het Koya scheidingssysteem op de matchpunten
g. Bij verdere gelijkheid toepassing van het Koya scheidingssysteem op de bordpunten
h. Lottrekking

Art. 8. Wedstrijdleiding

Alle poegkapiteins, begeleiders of spelers kunnen de wedstrijdleiding raadplegen.

Art. 9. Onvoorziene gevallen

De hoofdwedstrijdleider in overleg met de organisator beslist in alle onvoorziene gevallen.

Art.10. Titel

De eerste ploeg basisonderwijs "Mini schoolschaker" ontvangt de beker Provinciaal Kampioen Mini schoolschaker BO + jaartal en de bijbehorende medailles.
De eerste ploeg basisonderwijs ontvangt een beker "KAMPIOEN PROVINCIAAL SCHOOSCHAAK BO + JAARTAL" en de bijhorende individuele medaiiles.
De eerste ploeg secundaironderwijs ontvangt een beker "KAMPIOEN PROVINCIAAL SCHOOSCHAAK SO + JAARTAL" en de bijhorende individuele medaiiles.
Het staat de organisator vrij om ook voor de 2de en 3de plaats beker en of medailles te voorzien in het basis en secundair onderwijs maar dit is geen verplichting.
De organisator beslist zelf hoeveel en voor wat er nog bekers en of individuele medailles worden uitgereikt.
De organisator bezorgt iedere deelnemer aan het schoolschaak kampioenschap ook nog een individuele prijs.

Art. 11. Geplaatste ploegen

De 15 eerste ploegen van het Basis onderwijs en de 15 eerste ploegen van het secundair onderwijs zijn geplaatst om deel te nemen aan de Vlaamse Kampioenschappen 2021.