Door de onbeschikbaarheid van de locatie zal het West-Vlaams snelschaak worden verplaatst naar begin juli. Er wordt waarschijnlijk in open lucht gespeeld en een exacte datum wordt op een later tijdstip aangekondigd....

KOSK-lokaal, Sportcentrum Oostende
Aanvang om 16.00 uur

Beperkt tot 40 deelnemers
Vooraf inschrijven noodzakelijk

Word de eerste nieuwe kampioen van 2022 !!!

In juli 2022 organiseert de KOSK het West-Vlaams ligasnelschaakkampioenschap 2022.

Er wordt in één open toernooi gespeeld. Er zijn 11 ronden. Het tempo is drie minuten + 2 seconden increment per zet en per speler.
Er worden prijzen uitgereikt in drie categorieën: + 1900; + 1600 en -1600.
De toegepaste Elo-rating is, voor zover ze al beschikbaar is, die van juni 2022. In het andere geval geldt de rating op het moment van de inschrijving.

Het aantal deelnemers is beperkt tot 40. First come, first serve. Om deel te nemen moet je lid zijn van de West-Vlaamse Schaakliga.
Inschrijven kan tot 30 juni 2022, voor zover er nog vrije plaatsen zijn.
Tot 25 december 2021 worden er tien plaatsen gereserveerd voor spelers in de groepen +1600 en -1600 op basis van de op dat moment geldende Elo-rating. Dit ten einde voldoende spelers uit alle sterktegroepen de kans te geven om mee te doen.
Vanaf 26 december 2021 worden de eventueel niet ingenomen plaatsen dan voor alle reeksen vrijgegeven in inschrijvingsvolgorde.
Inschrijven gebeurt door storting van 10 euro op het rekeningnummer BE51 3800 0795 3162
van de Kosk met de vermelding van je naam + stamnr. + op dat moment geldende Elo + blitz.
Inschrijvingsgelden worden bij eventuele niet-deelname niet terugbetaald, maar kunnen wel naar een andere speler uit dezelfde club getransfereerd worden.

 

Speelschema        
Ronde 1: 16.00 uur   Ronde 2: 16.15   Ronde 3: 16.30
Ronde 4: 16.55   Ronde 5: 17.10   Ronde 6: 17.25
Ronde 7: 17.50   Ronde 8: 18.05   Ronde 9: 18.20
Ronde 10: 18.45   Ronde 11: 19.00    

Prijsuitdeling 19.30 uur
Aansluitend is er voor alle deelnemers een nieuwjaarsreceptie met een glaasje cava en een licht hapje. Dit is in de inschrijvingsprijs van 10 euro inbegrepen.

De prijzenpot

De hieronder vermelde prijzenpot is gebaseerd enerzijds op een totaal van 40 deelnemers en anderzijds op een totaal van minimaal 10 spelers per sterktegroep.
Eventuele aanpassingen worden voor de start van het ligasnelschaakkampioenschap in het KOSK-lokaal meegedeeld en geafficheerd.

 

  Reeks + 1900 Reeks + 1600 Reeks -1600
1 € 120,00 € 80,00 € 60,00
2 € 80,00 € 60,00 € 40,00
3 € 60,00 € 40,00 € 20,00
4 € 40,00 € 20,00 € 10,00
5 € 20,00    
Totaal € 320,00 € 200,00 € 130,00

 

Verder is er nog een speciale prijs voor de beste vrouwelijke deelneemster en voor de beste jongere (-18 jaar) van telkens 25 euro
Dit brengt de totale prijzenpot op 700 euro.

De prijzen worden niet gedeeld, maar volgens het gehanteerde scheidingssysteem toegekend. Dit scheidingssysteem wordt voor da aanvang meegedeeld.
Prijzen zijn, met uitzondering van de speciale prijzen, niet-cumuleerbaar. Een hogere prijs is prioritair ten opzichte van een lagere.
Prijzen zijn evenmin overdraagbaar naar een volgende speler in de desbetreffende rangschikking.
Er is een trofee voorzien voor de West-Vlaamse ligasnelschaakkampioen.

De lijst van de deelnemers is vanaf mid-november raadpleegbaar op www.kosk.be.
De lijst wordt vanaf dan wekelijks aangevuld en een eventuele inschrijvingsstop wegens volzet wordt eveneens via de website meegedeeld. Stortingen gedaan na de inschrijvingsstop worden vanzelfsprekend geretourneerd.

Het Kosk-bestuur