Administratie

Liga West-Vlaanderen vzw:

  • Statuten WVSL  BE 0835195140
  • Huishoudelijk reglement
  • Rekeningnummer  WVSL. 001- 2353763- 37 op  naam  van  Schaakliga W-Vl  Winkelpad 202 te 8400 Oostende
  • IBAN BE35 0012 3537 6337       BIC    GEBABEBB
  •  Ledenadministratie:
      *Lidgelden september 2018 tot eind augustus 2019:  KBSB Senior - Junior 14 euro Rekeningnummer: BE76 0015 9823 0095
      *Lidgelden september 2018 tot eind augustus 2019:  VSF 4 euro + Liga 10 euro Senior - Junior  te samen 14 euro  Rekeningnummer: BE35 0012 3537 6337
          * Om aangesloten te zijn moet men aangesloten zijn op alle niveau's (KBSB - VSF - Liga en Club)
    Verzekering:

    Vademecum Liga's  / VSF / KBSB