Rapid Ploegenkampioenschap 2017

Reglementen van het West-Vlaams Rapid ploegenkampioenschap

Organisatie

1. Dit kampioenschap omhelst een Rapid-toernooi over 5 ronden. Het tempo is 20 minuten per partij en per speler.
    De organisatie er van wordt in handen gegeven van een club die instaat voor zowel de prijzen als de dranken.
    Door het ligabestuur kan er beslist worden om de organiserende kring een subsidie toe te kennen
 
Waneer:
Liefst in de maand maart of in april na het BJK  - Aanmelden vanaf 13u00 - Start om 14u00
 
Waneer:
Op 20 mei 2017 om 14u00 - Aanmelden vanaf 13u00
 
Waar:
Plaatselijke organisatie
 
Reeksen:
Er zijn 3 reeken:
  •  A reeks: +1800 Elo
  •  B reeks: +1600 Elo
  • C reeks  -1600 Elo
De reeksindeling wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde van de
nationale Elo van de 2 sterkste spelers
Prijzen en verdeling:
In totaal 600 euro  aan geldprijzen.
De drie eerste ploegen in elke reeks ontvangen een geldprijs.
A-reeks:   120,   80,   60 €
B-reeks:   100,   60,   40 €
C-reeks      80,   40 ,  20 €.
Indien er slechts twee reeksen zijn wordt de verdeling van het prijzengeld aangepast.
Naturaprijzen voor alle deelnemers.
 
Programma:
Verplichte aanmelding tussen 13u00 en 13u30.
Aanvang eerste ronde  om 14u00.  
Prijsuitreiking omstreeks 18u30.
 
Inschrijving:
Vooraf inschrijven via  e-mail naar:  clevers.marc@skynet.be
Met vermelding van:  naam van de ploeg, plus namen en stamnummers van de ploegleden.
 
Meerdere ploegen per  club zijn toegelaten
Deelnameprijs:
20 € per ploeg bij voorinschrijvingen,
25 € per ploeg voor iedere inschrijvingen na 17 mei 2017.
 
Er wordt ter plaatse betaald.
Overige reglementen:
Alle spelers deelnemers moeten aangesloten zijn aan de Liga.
De volgorde aan de borden is verplicht volgens de nationale Elo,
een NC wordt gelijkgesteld aan 1200 elo.
 
Het klassement wordt gemaakt volgens matchpunten,
bordpunten, Sonneborg-Berger, Kashdan en lot.
Een  bye krijgt 2 bordpunten