WEST-VLAAMSE INTERCLUB 2017-2018

VOLGENDE DATA WERDEN WEERHOUDEN VOOR DE 8ste UITGAVE VAN DE WEST-VLAAMSE INTERCLUB:

Ik hoop dat de 8ste uitgave een even  groot succes mag zijn als de vorige uitgave!

2017 2018
Ronde 1 op  27 oktober  2017 Ronde 4 op  8 december 2017
Ronde 2 op  10 november 2017
Ronde 5 op  26 januari 2018
Ronde 3 op 24 november 2017
 
LET OP: TEMPO 1U30 + 30 SEC PER ZET VANAF ZET EEN TOT EIND VAN DE PARTIJ
MC
Let op!
Enige artikels in het reglement van de WVL-IC werden gewijzigd!
Artikel 2. Een kring die zich voor de eerste keer inschrijft en met 2 ploegen deelneemt,  schrijft één ploeg in voor de eerste reeks en één ploeg voor de 2de reeks. Twee ploegen kunnen mogelijks in één reeks spelen als in de vorige uitgave in de 2de reeks een ploeg als eerste eindigt (stijgt) of in de 1ste reeks als laatste eindigt (daalt).
Een ploeg die niet wenst te stijgen, kan in zijn reeks blijven mits het akkoord van alle opponenten in die reeks. In dit geval vervallen voor die ploeg alle mogelijke prijzen die ze zouden kunnen winnen op het eind van dit kampioenschap.
Mocht die ploeg terug kampioen worden in zijn reeks en terug niet willen stijgen, spreekt het voor zich dat bovenstaande van toepassing blijft.
 
Artikel 16. Tempo: 1 uur '30 + 30 sec per zet increment vanaf zet één per speler en dit voor de ganse duur van de partij.
MC