Algemene Vergadering van de Liga West-Vlaanderen vzw


Agenda:
1. Inleiding door de Voorzitter.
2. Goedkeuring verslag AV van 12 december 2017 te Bredene.
3. Verslag secretaris.
4. Verslag tornooi en wedstrijdleiding
5. Verslag jeugdleiding en schoolschaakverantwoordelijke
7. Verslag Penningmeester
  . Balans 2018.
  . Budget - Resultaatrekening 2017-2018
  . Ontwerpbudget 2018-2019
8. Verslag commisarissen voor het werkjaar 2017-2018
9. Na advies van de commissarissen,  ontlasting RvB door de AV
voor het werkjaar 2017-2018.
10. Lidgelden 2018 : (14 € KBSB ) rechtstreeks over te schrijven naar de KBSB. 4 euro € VSF + 10 € Liga over te schrijven naar de rekening van de liga. = 28 €.
11. Evaluatie Ledenaantal
12. Verkiezing van 2 rekeningtoezichters voor het werkjaar 2018-2019
13. Plaatsbepaling en datum volgende Liga AV tussen september en eind oktober 2019    
     14. Allerlei/Varia
      
Enkel de voorzitter of de secretaris van een aangesloten schaakclub of een gemandateerde van beide hebben stemrecht op deze vergadering.
 
Bijkomende agendapunten dienen ten laatste op 17/09/18
doorgestuurd te worden naar de secretaris Bart.Denduyver@telenet.be
en met de voorzitter clevers.marc@skynet.be in cc.